Eski Türk Edebiyatı

 

1. M. Cemal ÖZASLAN, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)

2. Fatma AKMISIR, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)

3. Yusuf MUM, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)

4. H. İbrahim EKİNCİ, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)

5. Özlem YAŞAR, (Danışman: Doç Dr. Pervin ÇAPAN), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)

6. Sultan GÖLTEPE, (Danışman: Doç Dr. Pervin ÇAPAN), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)

7. Şehri KAYALAR, (Danışman: Doç Dr. Pervin ÇAPAN), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)

8. Tülay KARAGEL, (Danışman: Doç Dr. Pervin ÇAPAN), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)

9. Hamza DOĞAN, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Dürr-i Meknûn ve Tecvîd Risaleleri, (Muğla-2006)

10.  Osman KILIÇ, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Dürr-i Meknûn ve Tecvîd Risaleleri, (Muğla-2006)

11.  Sinan DEVRİM, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Dürr-i Meknûn ve Tecvîd Risaleleri, (Muğla-2006)

12.  Burçin YILMAZ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Dergâh Dergisi’ndeki Klâsik Türk Edebiyatı Yazılarının Sistematik Tasnifi, (Muğla-2006)

13.  Sâkine ÇOBAN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Dergâh Dergisi’ndeki Klâsik Türk Edebiyatı Yazılarının Sistematik Tasnifi, (Muğla-2006)

14.  Aynur DELEMENLİ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Antepli Aynî Sâkî-nâmesi’nin Tahlili (Muğla-2007)

15.  Nilay Mavioğlu, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Antepli Aynî Sâkî-nâmesi’nin Tahlili (Muğla-2007)

16.  Kezban DENİZ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Antepli Aynî Sâkî-nâmesi’nin Tahlili (Muğla-2007)

17.  Feyza TUNCAY, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Antepli Aynî Sâkî-nâmesi’nin Tahlili (Muğla-2007)

18.  M. Yaşam HOROZ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Antepli Aynî Sâkî-nâmesi’nin Tahlili (Muğla-2007)

19.  Ramazan ARI, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)

20.  Yusuf AŞÇIOĞLU, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)

21.  Dilek CİNOĞLU, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)

22.  Kevser BOZKURT, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)

23.  Âdem ÇETİNER, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)

24.  Abdurrahman GÜRBÜZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)

25.  Hasan BIÇAKÇI, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)

26.  İbrahim FİDAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)

27.  Ceyhun SARI, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)

28.  Ümran ZENGİN, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Gülşen-i Vahdet’te Hikâye Özellikleri, (Muğla-2008)

29.  Hülya ELLİKÇİ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Selim Sırrı Tarcan’ın Kahkaha Sultan’ı, (Muğla- 2008)

30.  Fatma AK, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Selim Sırrı Tarcan’ın Kahkaha Sultan’ı, (Muğla- 2008)

31.  Bedia KAPLAN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Selim Sırrı Tarcan’ın Kahkaha Sultan’ı, (Muğla- 2008)

32.  Selahattin YORGUN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Selim Sırrı Tarcan’ın Kahkaha Sultan’ı, (Muğla- 2008)

33.  Mehter İLİTER, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Gazi Osman ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Hikâyesi , (Muğla- 2008)

34.  Zeliha TANRIKULU, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Gazi Osman ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Hikâyesi , (Muğla- 2008)

35.  Muhammet Ali YÜKSEL, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Gazi Osman ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Hikâyesi , (Muğla- 2008)

36.  Sâdık AKTAŞ, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Milli Kütüphane 238 Numaralı Cönk, (Muğla- 2008)

37.  Özlem ŞENDORMAN, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Milli Kütüphane 238 Numaralı Cönk, (Muğla- 2008)

38.  Melike DÜZPINAR, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)

39.  Vicdan ARSLAN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)

40.  Aslıhan ARVAS, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)

41.  Didem AVCIBAŞI, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)

42.  Şükran KÖMÜRLÜ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)

43.  Fatma Ezgi ÜNAL, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)

44.  Aslı ERTEN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)

45.  Çağla DURAN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)

46.  Yasemin KARAGÖZ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)

47.  Tuba BAYRAM, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)

48.  Emine TONÇER, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)

49.  Nilgün AĞTAŞ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)

50.  Rumeysa DEMİRCİ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)

51.  Habibe TEKİN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)

52.  Selin SERİNER, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)

53.  Kumru ÖZKAYA, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)

54.  Duygu DİKİCİ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)

55.  Sevda KAYA, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)

56.  Saadet GÜDER, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)

57.  Fatma ÇİĞDEM, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)

58.  Özlem ERENAY, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)

59.  Handan MENEMENCİOĞLU, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)

60.  Reyhan SARIKAYA, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)

61.  Mehmet Ali DEMİRCİ, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Subhî-zâde Feyzî’nin Hamse’sinde Aşk-nâme’nin İncelenmesi, (Muğla- 2010)

62.  Mehmet Salih ÜNAL, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Subhî-zâde Feyzî’nin Hamse’sinde Aşk-nâme’nin İncelenmesi, (Muğla- 2010)

63.  Mustafa SAĞLAM, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Subhî-zâde Feyzî’nin Hamse’sinde Aşk-nâme’nin İncelenmesi, (Muğla- 2010)

64.  Saadet KILIÇ, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Subhî-zâde Feyzî’nin Hamse’sinde Aşk-nâme’nin İncelenmesi, (Muğla- 2010)

Halil Sercan KOŞİK, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Şemseddin Sivasî Divanı’nda Tasavvuf, (Muğla- 2010)

Bağlantılar
Etkinlikler
İletişim

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

48170 Kötekli / Muğla

Tel: 0252 211 15 43

Yukarı Çık