Lisans Bitirme Tezleri

                                                                                                            
 
 
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TAMAMLANAN LİSANS BİTİRME TEZLERİ
 
 
Türk Dili
1. Fadimana GÖKKÜÇ, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Yaraş Köyü Ağız Özellikleri, (Muğla- 2002) 
2. Güzide AYDIN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Babürname: Şekil Özellikleri, (Muğla- 2003)
3. Faik Utkan DENİZER, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Eski Türk Şiiri Dizini, (Muğla- 2004)
4. Tahsin CEYLAN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Leylâ vü Mecnûn Dizini (Muğla- 2004)
5. Hülya AYTEKİN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Süheyl ü Nevbahar Dizini: 100b-150b, (Muğla- 2005)
6. Bedrettin CEYLAN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Köktürk ve Türkiye Türkçesinin Karşılaştırılması, İstem Yönünden Bir İnceleme, (Muğla-2006)
7. Songül KİRİŞ, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU) Türkiye Türkçesinde Fiillerin Hâl Ekli Tamlayıcıları, (Muğla-2006)
8. Safinaz TURHAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Otmanlar Köyü Ağız Özellikleri, (Muğla-2006)
9. Zeycan ÖZTÜRK, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Dede Korkut Hikâyeleri’nde Sıfat-Fiiller, (Muğla-2006)
10.  Serkan KOÇ, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Risâletü’n-Nushiyye’nin Dizini, (Muğla-2006)
11.  Yusuf Emin ÇEKİCİ, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Âşık Paşazâde Tarihi Üzerine Bir Gramer İncelemesi, (Muğla-2007)
12.  Eda GÜVEN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Garib-nâme’nin Dizini (3-204), (Muğla-2007)
13.  Meriç ÖZÜSAĞLAM, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Bakara Suresi’nin Eski Anadolu Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Çevirilerinin Kelime Kelime Karşılaştırılması, (Muğla-2007)
14.  Özge ŞAL, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Garib-nâme’nin Dizini (205-399), (Muğla-2007)
15.  Feriştah UYSAL, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Mücerreb-nâme. - Metin ve Dizini-, (Muğla-2007)
16.  İbrahim Taşkın YILMAZ, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Kısas-ı Enbiyâ Üzerine Bir Gramer İncelemesi, (Muğla-2007)
17.  Yonca PINAR, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Acımak Romanında Cümle Yapısı, (Muğla-2007)
18.  Hakan UÇAR, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Yaprak Dökümü Romanında Cümle Yapısı, (Muğla-2007)
19.  Bilâl YILDIRIM, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (1-36), (Muğla-2007)
20.  Banu DAVARCI, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (37-79), (Muğla-2007)
21.  Mesut ALTIOK, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (80-119), (Muğla-2007)
22.  Mustafa USTA, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (120-170), (Muğla-2007)
23.  Ufukhan DURAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (171-220), (Muğla-2007)
24.  Ali AÇIKALIN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (221-270), (Muğla-2007)
25.  Vildan ÖZGÜR, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (271-320), (Muğla-2007)
26.  Hakkı SEVGİ, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (321-370), (Muğla-2007)
27.  Hilal ULUURGUN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (371-420), (Muğla-2007)
28.  Murat KAPLAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), İçmeler (Marmaris) Beldesinin Ağız Özellikleri, (Muğla-2007)
29.  Mustafa KÖSELER, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Süheyl ü Nev-bahâr Dizini (151a-185b), (Muğla-2008)
30.  Canan ERGİN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Âşık Paşa’nın Garib-nâme Adlı Eserinin Dizin Çalışması, (Muğla-2008)
31.  Cansu PEHLİVANOĞLU, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Seydi Ali Reis’in Mir’atü’l- Memâlik Eserinde Lehçe İçi Aktarım Meseleleri, (Muğla-2008)
32.  Merve ATAK, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Lehçe İçi Aktarım Meseleleri, (Muğla- 2008)
33.  İlkim TÜMER, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Lehçe İçi Aktarım Meseleleri, (Muğla- 2008)
34.  Ela ULU, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Lehçe İçi Aktarım Meseleleri, (Muğla- 2008)
35.  Derya DUMAN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Lehçe İçi Aktarım Meseleleri, (Muğla- 2008)
36.  Orkide UYSAL, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Bozarmut Beldesi (Muğla-Yatağan) Ağzı (Metin-Gramer-Sözlük), (Muğla-2008)
37.  Neşe DURAL, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Kafaca (Muğla-Merkez) Beldesi Ağız Özellikleri, (Muğla-2008)
38.  Cüneyt ÖZDEMİR, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Kayacık Köyü (Burdur-Çavdır) Ağzı (Metin-Gramer-Sözlük), (Muğla-2008)
39.  Huriye TOKAT, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Çölekçi Köyü (Bodrum) Ağız Özellikleri, (Muğla-2008)
40.  Bayram ŞAHİN,  (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Gökbel Köyü (Ortaca) Ağız Özellikleri, (Muğla-2008) 
41.  Aslı OK, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Erentepe (Antalya-Kumluca) Köyü Ağzı (Metin-Gramer-Sözlük), (Muğla-2008)
42.  Arzu BELGE, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Pir Sultan Abdal'ın Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)
43.  Ayşe EVRAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âşık Veysel'in Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)
44.  Esra KURTULAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âşık Mahsuni Şerif'in Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme  (Muğla-2009)
45.  Funda KARAHAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âşık Deliktaşlı Ruhsatî'nin Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)
46.  Nesrin AKGÜN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Karacaoğlan'ın Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)
47.  Nihal UYSAL, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Köroğlu'nun Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)
48.  Kısmet KOÇ, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)
49.  Mustafa BİLGİÇ, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Karl Steurwald'ın Almanca-Türkçe Sözlüğündeki Türkçe Deyimler, (Muğla-2009)
50.  Neşat SAMAT, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Öğütlü (Trabzon-Maçka) Köyü Ağzı, (Muğla-2009)
51.  Tuğba KAYAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Emecik (Denizli-Çameli) Köyü Ağzı, (Muğla-2009)
52.  Yasin YERTÜRK, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Kirazlıyayla (Denizli-Çameli) Köyü Ağzı, (Muğla-2009)
53.  Zübeyr KAYA, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Delikurt Romanının Cümle Yapısı, (Muğla-2009)
54.  Şakir MADRAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Kavaklı Köyü (Aydın-Bozdoğan) Ağız Özellikleri,(Muğla-2010)

Eski Türk Edebiyatı
1. M. Cemal ÖZASLAN, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)
2. Fatma AKMISIR, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)
3. Yusuf MUM, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)
4. H. İbrahim EKİNCİ, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)
5. Özlem YAŞAR, (Danışman: Doç Dr. Pervin ÇAPAN), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)
6. Sultan GÖLTEPE, (Danışman: Doç Dr. Pervin ÇAPAN), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)
7. Şehri KAYALAR, (Danışman: Doç Dr. Pervin ÇAPAN), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)
8. Tülay KARAGEL, (Danışman: Doç Dr. Pervin ÇAPAN), Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîsi’nin Çevriyazısı, (Muğla-2005)
9. Hamza DOĞAN, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Dürr-i Meknûn ve Tecvîd Risaleleri, (Muğla-2006)
10.  Osman KILIÇ, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Dürr-i Meknûn ve Tecvîd Risaleleri, (Muğla-2006)
11.  Sinan DEVRİM, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Dürr-i Meknûn ve Tecvîd Risaleleri, (Muğla-2006)
12.  Burçin YILMAZ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Dergâh Dergisi’ndeki Klâsik Türk Edebiyatı Yazılarının Sistematik Tasnifi, (Muğla-2006)
13.  Sâkine ÇOBAN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Dergâh Dergisi’ndeki Klâsik Türk Edebiyatı Yazılarının Sistematik Tasnifi, (Muğla-2006)
14.  Aynur DELEMENLİ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Antepli Aynî Sâkî-nâmesi’nin Tahlili (Muğla-2007)
15.  Nilay Mavioğlu, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Antepli Aynî Sâkî-nâmesi’nin Tahlili (Muğla-2007)
16.  Kezban DENİZ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Antepli Aynî Sâkî-nâmesi’nin Tahlili (Muğla-2007)
17.  Feyza TUNCAY, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Antepli Aynî Sâkî-nâmesi’nin Tahlili (Muğla-2007)
18.  M. Yaşam HOROZ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Antepli Aynî Sâkî-nâmesi’nin Tahlili (Muğla-2007)
19.  Ramazan ARI, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)
20.  Yusuf AŞÇIOĞLU, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)
21.  Dilek CİNOĞLU, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)
22.  Kevser BOZKURT, (Danışman: Prof, Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)
23.  Âdem ÇETİNER, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)
24.  Abdurrahman GÜRBÜZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)
25.  Hasan BIÇAKÇI, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)
26.  İbrahim FİDAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)
27.  Ceyhun SARI, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın KIRMAN), Kıyâfet-nâme-i Aristetâlis-Transkripsiyonu ve İncelenmesi, (Muğla-2007)
28.  Ümran ZENGİN, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Gülşen-i Vahdet’te Hikâye Özellikleri, (Muğla-2008)
29.  Hülya ELLİKÇİ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Selim Sırrı Tarcan’ın Kahkaha Sultan’ı, (Muğla- 2008)
30.  Fatma AK, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Selim Sırrı Tarcan’ın Kahkaha Sultan’ı, (Muğla- 2008)
31.  Bedia KAPLAN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Selim Sırrı Tarcan’ın Kahkaha Sultan’ı, (Muğla- 2008)
32.  Selahattin YORGUN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Selim Sırrı Tarcan’ın Kahkaha Sultan’ı, (Muğla- 2008)
33.  Mehter İLİTER, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Gazi Osman ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Hikâyesi , (Muğla- 2008)
34.  Zeliha TANRIKULU, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Gazi Osman ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Hikâyesi , (Muğla- 2008)
35.  Muhammet Ali YÜKSEL, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Gazi Osman ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Hikâyesi , (Muğla- 2008)
36.  Sâdık AKTAŞ, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Milli Kütüphane 238 Numaralı Cönk, (Muğla- 2008)
37.  Özlem ŞENDORMAN, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Milli Kütüphane 238 Numaralı Cönk, (Muğla- 2008)
38.  Melike DÜZPINAR, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)
39.  Vicdan ARSLAN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)
40.  Aslıhan ARVAS, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)
41.  Didem AVCIBAŞI, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)
42.  Şükran KÖMÜRLÜ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)
43.  Fatma Ezgi ÜNAL, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı, (Muğla-2009)
44.  Aslı ERTEN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)
45.  Çağla DURAN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)
46.  Yasemin KARAGÖZ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)
47.  Tuba BAYRAM, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)
48.  Emine TONÇER, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)
49.  Nilgün AĞTAŞ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)
50.  Rumeysa DEMİRCİ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)
51.  Habibe TEKİN, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)
52.  Selin SERİNER, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)
53.  Kumru ÖZKAYA, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Mollâ’nın Bahâr-ı Efkâr Adlı Dîvânından Seçme Gazellerin Şerhi, ( Muğla-2010)
54.  Duygu DİKİCİ, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)
55.  Sevda KAYA, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)
56.  Saadet GÜDER, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)
57.  Fatma ÇİĞDEM, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)
58.  Özlem ERENAY, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)
59.  Handan MENEMENCİOĞLU, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)
60.  Reyhan SARIKAYA, (Danışman: Prof. Dr. Pervin ÇAPAN), Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Bahâr-ı Efkâr Dîvânı’ndan Seçilen Bazı Gazellerin Şerhi, (Muğla- 2010)
61.  Mehmet Ali DEMİRCİ, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Subhî-zâde Feyzî’nin Hamse’sinde Aşk-nâme’nin İncelenmesi, (Muğla- 2010)
62.  Mehmet Salih ÜNAL, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Subhî-zâde Feyzî’nin Hamse’sinde Aşk-nâme’nin İncelenmesi, (Muğla- 2010)
63.  Mustafa SAĞLAM, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Subhî-zâde Feyzî’nin Hamse’sinde Aşk-nâme’nin İncelenmesi, (Muğla- 2010)
64.  Saadet KILIÇ, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Subhî-zâde Feyzî’nin Hamse’sinde Aşk-nâme’nin İncelenmesi, (Muğla- 2010)
65. Halil Sercan KOŞİK, (Danışman: Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ), Şemseddin Sivasî Divanı’nda Tasavvuf, (Muğla- 2010)

Yeni Türk Edebiyatı
1. Dilek ÖZEN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Fürüzan’ın Kırk Yediler ve Berlin’in Nar Çiçeği Adlı Romanında Şahıs Kadrosu, (Muğla-2005) 
2. Dilek YILDIRIM, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Peyami Safa’nın Romanlarındaki Mistik Hava (Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Yalnızız), (Muğla-2005)
3. Canan ŞENOL, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Yetik Ozan’ın Şiirlerindeki Tema İncelemesi, (Muğla-2005)
4. Önder ÇAKMAK, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)
5. Serkan AKPINAR, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)
6. Gökhan BAHARGÜLÜ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)
7. Mutlu YULA, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi –Cengiz Dağcı-, (Korkunç Yıllar, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Benim Gibi Biri, Onlar Da İnsandı, Ölüm Ve Korku Günleri, Dönüş, Üşüyen Sokak), (Muğla-2005)
8. Serenat TUTAKLI, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Bağımsız İki Çanakkale Romanı İncelemesi, Buket Uzuner (Uzun Beyaz Bulut-Gelibolu)- Mehmet Niyazi (Çanakkale Mahşeri), (Muğla-2006)
9. Enver BİRGÖL, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Emine Işınsu’nun Canbaz Romanının Tahlili, (Muğla-2006)
10.  Mustafa YALÇINKAYA, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Cengiz Dağcı’nın Anneme Mektuplar ve O Topraklar Bizimdi Romanlarının İncelenmesi, (Muğla-2006)
11.  Ayşe YILMAZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu ve Yol Ayrımı Adlı Romanlarında Kişiler, (Muğla-2006)
12.  Belfu GÖLBAHÇE, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Alev Alatlı’nın “Aydınlanma Değil, Merhamet” Adlı Romanında Tematik Ögeler, (Muğla-2006)
13.  Açelya GÖKÇELİ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Emine Işınsu’nun Romanlarında Türkiye Dışındaki Türkler –Azap Toprakları, Tutsak, Çiçekler Büyür-, (Muğla-2006)
14.  Raci BOZDOĞAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Bir Kadının Kaleminden Türkçülük Düşüncesi: Hâlide Edip Adıvar’ın Yeni Turan Romanı, (Muğla-2006)
15.  Ganime MERCAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Peyami Safa’nın “Yalnızız” Romanındaki Kişilerin Ruh Hallerinin İncelenmesi, (Muğla-2007)
16.  Mehtap KÖLELİ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Tahsin Yücel’in “Ben ve Öteki” Adlı Hikâye Kitabında Tematik İnceleme, (Muğla-2007)
17.  Filiz UĞURLU, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Tarık Buğra’nın “Gençliğim Eyvah” Romanının İncelenmesi, (Muğla-2007)
18.  Özgül İREM, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun “…Ve Çanakkale 1(Geldiler), 2 (Gördüler), 3 (Döndüler)” Adlı Seri Romanlarının Tahlili, (Muğla-2007)
19.  Evrim KARCI, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi, Hâlide Nusret Zorlutuna “Aydınlık Kapı”, (Muğla-2007)
20.  Faruk BOZYİĞİT, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ndeki Eleştiriler ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Düşünce Dünyası, (Muğla-2007)
21.  Atakan KOCA, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun Destanlar Burcu, Bozkurtların Destanı ve Alperenler Destanı Adlı Şiir Kitaplarındaki Kişi Adları, Yer Adları ve Konular, (Muğla-2007)
22.  Emire CAMUZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Ankara Romanının Tematik İncelenmesi, (Muğla-2007)
23.  Erol SEZER, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Sodom ve Gomore Romanındaki Şahıs Kadrosu, (Muğla-2007)
24.  Hafize DUMAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Hikâye İncelemesi, Kemal Tahir, “Dutlar Yetişmedi”, (Muğla-2007)
25.  Songül DENİZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Hasan Kayıhan’ın Dönüş Romanının İncelenmesi, (Muğla-2007)
26.  Gülşen GÜNDOĞDU, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında İnsan (Nimetşinas, Kuyruklu Yıldız Altında Bir Evlenme, Hakk’a Sığındık, Efsuncu Baba, Gönül Bir Yeldeğirmenidir), (Muğla-2007)
27.  Hatice ALTAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), İki Roman Ekseninde Cumhuriyet Döneminde İnanç Yalnızlaşması (Reşat Nuri Güntekin’in Gökyüzü, Peyami Safa’nın Yalnızız’ı), (Muğla-2007)
28.  Yeter YILDIRIM, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Yaşar Kemal’in “Yağmurcuk Kuşu”, “Kale Kapısı” ve “Kanın Sesi” Romanlarında Duygusal ve Kurgusal Bir Motif Olarak Korku, (Muğla-2007)
29.  İbrahim ERDOĞAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Kurgusal ve Duygusal Bir Motif Olarak Sait Faik Öykülerinde Mutluluk, (Muğla-2007)
30.  Eray KOÇ, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Nihat Genç’in Soğuk Sabun ve Dün Korkusu Adlı Romanlarının Tahlili, (Muğla-2008),
31.  Pınar ÇALIŞ, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Zehra’nın Defteri, Hikâye Tahlilleri, (Muğla-2008)
32.  Cebrail BAL, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Beyler Aman Romanının Şahıs Kadrosu İncelemesi, (Muğla-2008)
33.  Bilgen KÖKSAL, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Peyami Safa’nın “Server Bedi” Takma Adıyla Yazdığı Cingöz Recai Maceralarının Tasnifi ve İncelenmesi, (Muğla-2008)
34.  Nusret Başar BOYBAY, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Nihan Kaya’nın Romanlarının Tahlili (Gizli Özne, Buğu), (Muğla-2008)
35.  Asım İÇLİ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Tevfik Fikret’in “Şermin” Adlı Eserinin Konularına Göre Tasnifi ve Açıklamaları, (Muğla-2008)
36.  Deniz UZGUR, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Mavi’nin Kol Gezdiği Bir Şiir: Haydar Ergülen’in Şiiri, (Muğla-2008)
37.  Gözde SİPAHİ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI)Bir Göçmen Kuştu O İkilemesi ile Cevdet Bey ve Oğulları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, (Muğla-2008)
38.  Hatice Burcu DÖNMEZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Elif Şafak’ın Romanlarında Kültürel Unsurlar (Pinhan, Araf ve Baba ve Piç), (Muğla-2008)
39.  Hülya DEMİRBAĞ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Obje Kadın’dan Özne-Kadın’a (Gılgamış Destanı ve Kadın Destanı’nda Kadın), (Muğla-2008)
40.  Ercan AKGÜL, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Sabahattin Ali Hikâyelerinde Toplumsal Sorunlar, (Muğla-2008)
41.  Nusret Başar BOYBAY, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Nihan Kaya’nın Romanlarının Tahlili, (Muğla-2008)
42.  Güneş ÖZSOY, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), İzlekler ve Metinlerarası’nda Bir Kitap: Kitab-ı Duvduvani, (Muğla- 2008)                                                        
43.  Bihan YÜCEL, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Adalet Ağaoğlu’nun Tiyatro Oyunları Üzerine Bir İnceleme, (Muğla- 2008)
44.  Fuat GÜNDÜZ, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Yavuz Bülent Bakiler’in “Ana”, “Yalnızlık” ve “Duvak” Adlı Şiir Kitaplarının Bir Araya Getirildiği “Harman” Adlı Eserdeki Konular, Kişi Adları ve Yer Adları, (Muğla- 2008)
45.  Selahattin BAKIRCI, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Hasan Kayıhan Roman İncelemesi (Yoklar), (Muğla- 2008)
46.  Hayati ŞİMŞEK, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul” Adlı Romanındaki Kişiler Üzerine Bir İnceleme, (Muğla- 2008)
47.  İbrahim TÜMER, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), “Kiralık Konak” ve “İbrahim Efendi Konağı” Romanlarının Karşılaştırılması, (Muğla- 2008)
48.  Fuat DEĞİRMENCİ, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek Romanının Yapı ve Tarihî Niteliği Bakımından Tahlili, (Muğla- 2008)
49.  Arzu TAŞÇI, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Hasan Kayıhan'ın “Sultan-Köln'de Bir Kız” ve “Gurbet Ölümleri” Romanlarının İncelenmesi, (Muğla- 2008)
50.  Gökhan BÜYÜKDAĞ, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Yakup Kadri’nin Panaroma’sında Bireysel ve Politik Açılımlar, (Muğla-2008)
51.  Gülay PELEK, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Perihan Mağden’in “Refakatçi” “İki Genç Kızın Romanı” “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne” Romalanrı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla- 2008)
52.  Serkan AYGÜN, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Roman İncelemesi: Emine Işınsu - Cumhuriyet Türküsü, (Muğla- 2008)
53.  Hasret DEMİR, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Cemal Süreya Şiirinde Kadın, (Muğla-2008)
54.  Ferhat TANIŞMA, (Danışman: Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Oğuz Atay’ın “Demiryolu Hikâyeleri”nde Yazma Problemi, (Muğla-2009)
55.  Garip TEYMUR, (Danışman: Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Selim İleri’nin “Geçmiş Bir Daha Geri Gelmeyecek Zamanlar” Serisinde Yazarın Nostaljisinin İncelenmesi, (Muğla-2009)
56.  Necla ÖKSÜZ, (Danışman: Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Nezihe Meriç Öykülerinin Konu ve Tematik Olarak İncelenmesi, (Muğla-2009)
57.  Ebru MORGÜL,   (Danışman: Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Turgut Uyar Şiirlerinde Kimlik Kuramı ve Yalnızlık Olgusu, (Muğla-2009)
58.  Ferhat TANIŞMA, (Danışman: Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Oğuz Atay’ın “Demiryolu Hikâyecileri”nde Yazma Problemi, (Muğla-2009)
59.  Miyase KIZILIRMAK, (Danışman: Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Oya Baydar’ın Romanlarında Sağ-Sol Çatışması, (Muğla- 2009)
60.  Selen POLATÖZ, (Danışman: Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI),Cemal Süreya’nın Düzyazıları Üzerine, (Muğla- 2009)
61.  Gözde DUYMAZ, (Danışman: Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Necip Tosun’un Öykülerinde Uzam, (Muğla- 2009)
62.  Meltem GÜZEL, (Danışman: Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Murathan Mungan’ın Eteğimdeki Taşlar’ındaki Şiirlerin Konu ve Tema Açısından İncelenmesi, (Muğla- 2009)
63.  Semiha KARAYEL, (Danışman: Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Vüs’at O. Bener Hikâyeleri ve Yalnızlık Olgusu, (Muğla- 2009)
64.  Adem KOCAMAZ, (Danışman: Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Garip Şiirinde Bir Tema Olarak ‘Yaşama Sevinci’, (Muğla- 2009)
65.  Ali Rıza GÜLBAY, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Bozkurtların ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor Romanlarının Şahıs Kadrosu İncelemesi, (Muğla- 2009)
66.  Ebru ERDOĞAN, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Sabahattin Kudret Aksal’ın Gazoz Ağacı- Yaralı Hayvan- Birkaç Öykü Daha Adlı Öykü Kitapları Üzerine Bir İnceleme, (Muğla- 2009)
67.  Âdem KOCAMAZ, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Garip Şiirinde Bir Tema Olarak ‘Yaşama Sevinci’, (Muğla- 2009)
68.  Âdem KILIÇARSLAN, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Orhan Pamuk’un “Masumiyet Müzesi”, Özcan Karabulut’un “Amida, Eğer Sana Gelemezsem” ve Leyla Erbil’in Öykü ve Romanlarının Karşılaştırmalı Olarak Kadını Ele Alışı ve Aydına Bakış Açısının İncelenmesi, (Muğla-2009)
69.  Rabia Rana KIRDI, (Danışman: Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Haldun Taner’in Hikâyelerinde Konu ve Tema, (Muğla-2010)
70.  Esra KARAAĞAÇ, (Danışman: Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Beş Romanda Kadın (Leyla’nın Evi, En Uzun Gece, Başucumda Müzik, Piraye, Yaz Sonu), (Muğla-2010)
71.  İlhan YILDIZ, (Danışman: Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Senaryo ve Roman İlişkisi, (Muğla-2010)
72.  Gülvan FIRAT, (Danışman: Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Notos Öykü’de “Yazı”, (Muğla-2010)
73.  Lale İLGEN, (Danışman: Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Notos Öykü’de “Günün Konusu”, (Muğla-2010)
74.  Ali Özkan TATAR, (Danışman: Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Cemile’de Aşk, (Muğla-2010)
75.  Elif BOYRAZ, (Danışman: Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Kitap-lık Dergisi Dosyaları Üzerine Bir İnceleme, (Muğla- 2010)
76.  Ramazan ÖZKAN, (Danışman: Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Kitap-lık Dergisi Dosyaları Üzerine Bir İnceleme, (Muğla- 2010)
77.  Çağatay GÖK, (Danışman: Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Attilâ İlhan Şiirlerinde Geçmiş, (Muğla 2010)
78.  Şükrü KARABİLEK, (Danışmanlar:Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ, Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Recâizâde Mahmut Ekrem’in “Kudemâdan Birkaç Şâir” ve “Takrizat” Adlı Eserlerinin Lâtin Harflerine Aktarımı ve “Takrizât”ın İncelenmesi, (Muğla- 2010)
79.  Talha ALTAN (Danışmanlar:Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ, Doç. Dr. A.Cüneyt ISSI), Recâizâde Mahmut Ekrem’in “Kudemâdan Birkaç Şâir” ve “Takrizat” Adlı Eserlerinin Lâtin Harflerine Aktarımı ve “Takrizât”ın İncelenmesi, (Muğla- 2010)
80.  Ahmet ELMAS, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), “Dönüş”, “Elveda Gülsarı”, “Kaplumbağalar”, “Kuşlar da Gitti”, “Miyase’nin Kuzuları”, “Yılkı Atı” Romanlarında Hayvan Karakterlerinin İncelenmesi, (Muğla- 2010)
81.  Ramazan KALAY, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), “Dönüş”, “Elveda Gülsarı”, “Kaplumbağalar”, “Kuşlar da Gitti”, “Miyase’nin Kuzuları”, “Yılkı Atı” Romanlarında Hayvan Karakterlerinin İncelenmesi, (Muğla- 2010)
82.  Şebnem DOVAN, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), “Dönüş”, “Elveda Gülsarı”, “Kaplumbağalar”, “Kuşlar da Gitti”, “Miyase’nin Kuzuları”, “Yılkı Atı” Romanlarında Hayvan Karakterlerinin İncelenmesi, (Muğla- 2010)
83.  Melek KÖŞÜRGELİ, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Nazım Hikmet Şiirlerinde Ayrılık Teması, (Muğla-2010)
84.  Amaç AKBAŞ, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), "Esir Şehrin İnsanları", "Esir ŞehrinMahpusu" ve "Hür Şehrin İnsanları” Adlı Romanlarda Aydın Profilinin İşlenmesi (Muğla- 2010)
85.  Ceren EKREN, (Danışman: Öğr. Gör. Dr. Vedat KURUKAFA), Nihat Genç’in “Dün Korkusu” Adlı Romanındaki Belli Başlı Korkular, (Muğla- 2010)
86.  Gökhan EROĞLU, (Danışman: Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Atilla İlhan’ın Şiirlerinde “Sokak” Teması, (Muğla-2011)
87.  İdris ULUDAĞ, (Danışman: Doç. Dr. A. Cüneyt ISSI), Abbas Sayar’ın Romanlarında Konu, (Muğla-2011)
88.  Kutbeddin AKTAŞ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Monna Rosa –I- Aşk ve Çileler Şiirinde Öteli Ruhun Serüveni ve/veya Şiirin Çözümlenmesi, (Muğla-2011)
Ceren ANŞIN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” ve “Eski Hastalık” Romanlarındaki Ana Karakter Kadınlar, (Muğla-2011)
 
Türk Halk Edebiyatı

1. Aysun DURSUN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Kızılağaç Köyü Folkloru, (Muğla-2005)
2. Secda APAYDIN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Karakaya Köyünün Foklorik Yapısı, (Muğla-2005)
3. İnan AŞAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Türk Yurdu Dergisindeki Folklorla İlgili Makalelerin Özeti, (Muğla-2006)
4. Emine GÜNEY, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Halk Hikayelerinde Kadın Olgusu, (Muğla-2006)
5. Ramazan KARİMİŞ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Demirşeyh Kasabası Folkloru, (Muğla-2006)
6. Yakup MIZRAK, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Ağrı Tezeren Köyü Ahıska Türklerinin Halk Kültürü, (Muğla-2006)
7. Fatma TUFAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Deli Kurt Adlı Romanın Halk Motifleri Açısından İncelenmesi, (Muğla-2006)
8. Yasemin YÜCE, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Tatar Mitleri Adlı Eserin, Kiril Harflerinden Latin Harflerine Aktarımı, 2006, Muğla, (Muğla-2006)
9. Selma YAVUZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Şecere-i Türkî’nin Lâtin Alfabesine Aktarımı, (Muğla-2006)
10.  Derya ASLAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Milas’ın Ören Beldesine Bağlı Alatepe ve Kultak Köyleri Halk Kültürü Araştırmaları, (Muğla-2007)
11.  Yurdagül BAŞKURT, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Sivrialan Köyü Folkloru, (Muğla-2007)
12.  Zeynep CAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Mumcular Beldesi Folkloru, (Muğla-2007)
13.  Yasemin KIR, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Bursa Uludağ Halkevleri Dergisi’ndeki Folklorla İlgili Makaleler (Toplama ve Tasnif), (Muğla-2007)
14.  Ferah AYDIN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Köyceğiz Folkloru, (Muğla-2007)
15.  Ayşe TATAR, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Tokat’ın Almus İlçesine Bağlı Gevrek Köyü Halk Kültürü Araştırmaları, (Muğla-2007)
16.  Cennet YAKIN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Denizli/Güzelpınar Köyü Halk Edebiyatı Ürünleri ve Folklorik Unsurları, (Muğla-2007)
17.  Suat DEMİRDEN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Kars Yöresi Türküleri (Metin Toplama ve Tasnif), (Muğla-2007)
18.  Kadriye AYYILDIZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Diyarbakır Türküleri (Metin Toplama ve Tasnif), (Muğla-2007)
19.  Hürcan KIGILCIM, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Ödemiş Türküleri (Metin Toplama ve Tasnif), (Muğla-2007)
20.  İlhan YANMAZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), (Antalya) Elmalı İlçesi’nin Halk Edebiyatı Ürünleri (Anlatılar), (Muğla-2007)
21.  Yalçın YUMAK, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Sinop’un Durağan İlçesine Bağlı Çorakyüzü Köyü Halk Kültürü Araştırmaları, (Muğla-2008)
22.  Aydın DİÇER, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Rize Yöresi Türküleri (Metin Toplama ve Tasnif), (Muğla-2008)
23.  Ahmet Remzi YAVUZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Kastamonu Yöresi Türküleri (Metin Toplama ve Tasnif), (Muğla-2008)
24.  Deniz YILDIZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Çorum Türküleri (Metin Toplama ve Tasnif), (Muğla-2008)
25.  Arif Çağlar AKSU, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), “TürkAkdeniz Dergisi”ndeki Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi Üzerine Yazılmış Eserler (Toplanması ve Tasnifi), (Muğla-2008)
26.  İrem BİLSAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Aydın-Buharkent Folkloru, (Muğla-2008)
27.  Derya BUCAK, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Yeniköy’ün Halk Edebiyatı ve Folkloru, (Muğla-2008)
28.  Mürüvvet AKMAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Doyran Beldesi Folkloru, (Muğla-2008)
29.  Harun ÇAY, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Muğla’da Halk Hekimliği ve Muğla Bilmeceleri, (Muğla-2008)
30.  Duygu TURAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Bademler Köyü’nün Halk Edebiyatı ve Folkloru, (Muğla-2008)
31.  Vuslat YAVAŞOĞLU, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), 4 Eylül Halkevleri Dergisi’ndeki Folklorle İlgili Makaleler (Toplanması ve Tasnifi), (Muğla-2008)
32.  Servet AKAD, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Nasreddin Hoca Fıkralarının 1837 Bakısı: Letaif (Metin Transkripsiyonu ve Tasnifi), (Muğla- 2008)
33.  Derya BUCAK, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Yeniköy’ün Halk Edebiyatı ve Folkloru, (Muğla- 2008)
34.  Müslüm ELİBOL, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), “Görüşler Dergisi”nde Yer Alan Makaleler ve Metinler (Toplanması), (Muğla-2008)
35.  Müslüm ELİBOL, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), “Görüşler Dergisi”ndeki Folklorla İlgili Makaleler (Toplanması ve Tasnifi), (Muğla- 2008)
36.  Tolga ÇİFTLİKLİ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Ali Akbaş’ın Şiirlerinde Halk Edebiyatı Ürünlerinin İncelenmesi, (Muğla- 2008)
37.  Olcay KİŞİN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Bingöl Masalları, (Muğla- 2008)
38.  Mehmet Ali KAVAK, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Çanakkale Köylerinde Hayvan Masalları, (Muğla- 2008)
39.  Çağdaş AKIN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Nâzım Hükmet’in “Şiirleri 3 – Sevda Ateşten Gömlek” ve “Yeni Şiirler – Şiirler 6” Adlı Şiir Kitaplarında Halk Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi, (Muğla- 2008)
40.  Esra AKKAYA, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Mirze A. Mehdiyev İ.’nin Novruz Töhfeleri (Nevruz Hediyeleri) Adlı Kitabın Transkribi ve Türkiye Türkçesine Aktarımı, (Muğla- 2008)
41.  Can Ali ŞEKER, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Mirze A. Mehdiyev İ.’nin Novruz Töhfeleri (Nevruz Hediyeleri) Adlı Kitabın Transkribi ve Türkiye Türkçesine Aktarımı, (Muğla- 2008)
42.  Özlem TAMKAFA, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Mevlânâ’nın Mesnevisi’ndeki Hayvan Kıssalarının Tasnifi, (Muğla- 2008)
43.  Süleyman KELEMCİ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Şebinkarahisar İlçesinin Halk Edebiyatı Ürünleri ve Folkloru, (Muğla-2009)
44.  Burcu İPEK, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Nasreddin Hoca Fıkralarının 1841 Baskısı: Letâ’if Metin Transkripsiyonu ve Tasnifi, (Muğla-2009)
45.  Meryem YEŞİLDAĞ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Ege Bölgesine Ait Kültür Unsurlarının Tasnifi, (Muğla-2009)
46.  Ayşe YILMAZ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Eğirdir/Beydere Köyü’nün Halk Edebiyatı Ürünleri ve Folkloru, (Muğla-2009)
47.  Mehmet Ali GEBENLİ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Aşk Mülkünün Şahı Mollanepes’in “Yar Oyanmadın” Adlı Şiir Kitabının Kiril Harflerinden Latin Harflerine Çevirisi, (Muğla-2009)
48.  Gülay ERGİN, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Turgutlu Folklor Derlemesi, (Muğla-2009)
49.  Mehmet GÜNEŞ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Keşan ve Çevresi Halk Edebiyatı Folkloru, (Muğla-2009)
50.  Gülşah CAVDAR, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Trabzon’un Tonya İlçesi Folklor Derlemesi, (Muğla-2009)
51.  Cemile YALIM, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Turgutlu’nun Akçapınar, Çıkrıkçı, Kayrak, Ören Köylerinin ve Urganlı Beldesinin Halk Kültürü Araştırmaları, (Muğla-2009)
52.  Kübra AKBABA, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Fatsa Halk Kültürü, (Muğla-2009)
53.  Süleyman KELEMCİ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Şebinkarahisar İlçesinin Halk Edebiyatı Ürünleri ve Folkloru, (Muğla-2009)
54.  Esra DOĞAN, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Demre İlçesinin Halk Edebiyatı ve Folkloru, (Muğla- 2009)
55.  Gülay GÜMÜŞ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Elmalı İlçesinin Düdenköy-Bozhöyük-Tekke-Yuva Köylerinin Halk Kültürü, (Muğla-2009)
56.  Neslihan ÇAKO, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Karataş İlçesi Yeşilköy (Saideli) Halk Kültürü ve Folklorü, (Muğla- Haziran 2009)
57.  Murat COŞKUN, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Alaşehir ve Çevresi Halk Edebiyatı Folkloru, (Muğla-2009)
58.  Vedat ÇAKA, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Kargan İlçesinin Halk Edebiyatı Ürünleri ve Folklorü (Muğla-2009)
59.  Canan YILDIZ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Karaman/Ermenek/Kazancı Beldesinin Halk Edebiyatı ve Folkloru, (Muğla- 2009)
60.  Murat ÖZMEN, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Osmaniye Yöresi Folklorü I, (Muğla- 2009)
61.  Gökçe ÇOLAK, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Hatay Halk Kültürü, (Muğla-2009)
62.  Akın AKSIN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Eskişehir İline Bağlı Sivrihisarlı İlçesinin Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı Araştırmaları, (Muğla- 2009)
63.  Meltem TOZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), “Rodop Türk Halk Masalları”nın Tasnifi, (Muğla- 2009)
64.  Asiye KUŞ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Tarık Buğra’nın Osmancık Adlı Eseri ile Kemal Tahir’in Devlet Ana Adlı Eserinde Göç ve Rüya, (Muğla- 2009)
65.  Uğur HORUZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Masal Çözümlemeleri, (Muğla–2009)
66.  Yusuf ARSLAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Hatay Türküleri (Metin Toplama ve Tasnif), (Muğla- 2009)
67.  Ezgi TUNCA, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Tekirdağ Türküleri (Metin Toplama ve Tasnif), (Muğla- 2009)
68.  Özgür ŞEN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Van Türküleri (Metin Toplama ve Tasnifi), (Muğla- 2009)
69.  Begüm VARVİL, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Bodrum Yarımadası’nda Yaşayan Giritli Mübadillerin Halk Kültürü Araştırmaları, (Muğla-2010)
70.  Fatih BENGÜ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Osmaniye Yöresi Folkloru II, (Muğla-2010)
71.  Şehnaz ATAK, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Emirâlem Beldesi’nin Kültürü, (Muğla-2010)
72.  İsa ORHAN, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Kırk Masalda Hukuk Kavramı, (Muğla-2010)
73.  Tamer GÖKKUŞ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Doğu Trakya’da Yaşayan Pomakların Folkloru, (Muğla-2010)
74.  Nurşen Basançelebi, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Koçarlı Dağ Köyleri Folkloru, (Muğla-2010)
75.  Kader ŞİMŞEK, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Muğla’nın Ortaca İlçesine Bağlı Üç Alevi Köyünün (Fevziye, Gölbaşı, Kemaliye) Derleme Çalışması, (Muğla-2010)
76.  Semra BOZKIR, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Bingöl-Genç Masallarının İncelenmesi, (Muğla-2010)
77.  Harun YÜCEL, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Kırk Olağanüstü Türk Masalında Olağanüstü Kişiler ve Varlıklar, (Muğla-2010)
78.  Leyla KİREMİTÇİ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Hikâye Örnekleriyle Hatay’da Reenkarnasyon İnancı (Derleme Çalışması), (Muğla-2010)
79.  Cihan ÇOLAK, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Âşık Salih Öztürk’ün Şiirleri ve Biçim Özellikleri, (Muğla- 2010)
80.  Baytan Uğur YEM, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Çağın Yeni Sanatı ve Eğlencesi Bilgisayar Oyunları, (Muğla- 2010)
81.  Meltem GÜNDÜZALP, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Türk Halk Edebiyatında Geyik Motifi, (Muğla- 2010)
82.  Hande ÇİMEN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Burdur Türküleri (Metin Toplama ve Tasnif), (Muğla- 2010)
83.  Onur ÖZKAN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Denizli Türküleri (Metin Toplama ve Tasnif), (Muğla-  2010)
84.  Çağdaş Yusuf AKBULUT, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Türklerin İnanç ve Kültür Hayatından Halk Şiirine Yansıyan Bir Simge: Turna Kuşu, (Muğla- 2010)
85.  Mustafa ŞAHİN, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Âşık Deryâmî’nin Şiirlerinin Konu, Şekil ve Estetik Açısından İncelenmesi, (Muğla- 2010)
86.  Elif HANEY, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Âşık Deryâmî’nin Şiirlerinin Konu, Şekil ve Estetik Açısından İncelenmesi, (Muğla- 2010)
87.  Mustafa ÖZTÜRK, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Safranbolu Halk Kültürünün Derlenmesi, (Muğla-2010)
88.  Özkan İNCE, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Karacaoğlan’ın Koşmalarında ve Nedim’in Gazellerinde Sevgili Etrafında Benzetme İmgesi, (Muğla- 2010)
89.  Fesih YİĞİTALP, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Ertem Türker’in “Fıkralarda Hukuk” Adlı Kitabının Tasnif Çalışması, (Muğla- Haziran 2010)
90.  Özkan YAVAŞOĞLU, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), İzmir’in Kemalpaşa İlçesi Ören Beldesi’nin Halk Kültürünün Derlenmesi, (Muğla- 2010)
91.  Alper BÜYÜKÇAKIR, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Ankara İlçeleri Türküleri (Metin Toplama ve Tasnif), (Muğla- 2010)
92.  Bayram ÇETİNKILIÇ, (Danışman: Doç. Dr. M. Naci ÖNAL), Esençay Köyü Folkloru, (Muğla-2011)
93.  Fatih DİNLER, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Burdur Yöresinde Oynanan Halk Oyunları (Oynanış Şekilleri ve Türkü Metinleri), (Muğla- 2011) 
94. Barbaros CENGİZ, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümral DEVECİ), Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar Romanında Dil-Üslup-İçerik İlişkisi, (Muğla- 2011)
 
>