Müfredat

     
                                                                                                                                 
 
                                                                                                     MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
                                                                                                                       EDEBİYAT FAKÜLTESİ
                                                                                      TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI
 
 
 
 
         GÜZ                                                                                                                             BAHAR
         I. YARIYIL                                                                                                                   II. YARIYIL 

                                                                                                                                                                                                                                             
  DERSLER K/S AKTS   DERSLER K/S AKTS
  Türkiye Türkçesi I 3 4   Türkiye Türkçesi II 3 4
  Osmanlı Türkçesi I 3 4   Osmanlı Türkçesi II 3 4
  Yeni Türk Edebiyatına Giriş 3 4   Tanzimat Edebiyatı 3 4
  Eski Türk Edebiyatına Giriş 3 4   Eski Türk Edebiyatı Tarihi I 3 4
  Türk Halk Bilimine Giriş 3 4   Türk Halk Edebiyatına Giriş 3 4
  Türkçe Kompozisyon I 2 3   Türkçe Kompozisyon II 2 4
  Yabancı Dil I 3 3   Yabancı Dil II 3 3
  Türk Dili Tarihi 3 4   Temel Bilgi Teknolojisi Kull. 3 3
  TOPLAM 23 30     23 30
YILLIKZORUNLU  47 / 60       (SAAT/AKTS)
YILLIK SEÇMELİ   00 / 00        (SAAT/AKTS)
YILLIK TOPLAM   47 / 60       (SAAT/AKTS)
 
                                                                                                                                                 
          III. YARIYIL                                                                                                               IV. YARIYIL 
  
  DERSLER K/S AKTS   DERSLER K/S AKTS
  Türkiye Türkçesi III 3 4   Türkiye Türkçesi IV 3 4
  Köktürkçe 3 4   Eski Uygur Türkçesi 3 4
  Osmanlı Türkçesi III 3 5   Osmanlı Türkçesi IV 3 4
  Servet-i Fünun Edebiyatı 3 4   II.Meşrutiyet Sonrası Türk Ed. 3 4
  Eski Türk Edebiyatı Tarihi II 3 4   Eski Türk Edebiyatı Tarihi III 3 4
  Türk Halk Edebiyatı I 3 4   Türk Halk Edebiyatı II 3 4
  Yabancı Dil III 3 3   Yabancı Dil IV 3 3
  Atatürk İlke ve İnkılapları I 2 2   Atatürk İlke ve İnkılapları II 2 2
  TOPLAM 23 30     23 30
YILLIKZORUNLU  46 / 60       (SAAT/AKTS)
YILLIK SEÇMELİ  00 / 00       (SAAT/AKTS)
YILLIK TOPLAM    46 / 60     (SAAT/AKTS)
 
                                                                                                                                                               
         V. YARIYIL                                                                                                                 VI. YARIYIL 
 
  DERSLER K/S AKTS   DERSLER K/S AKTS
  Orta Türkçe I 3 4   Orta Türkçe II 3 4
  Yaşayan Türk Lehçeleri 3 4   Eski Anadolu Türkçesi 3 4
  Millî Edebiyat 3 4   Cumhuriyet Dön. Türk Ed. 3 4
  Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV 3 4   Eski Türk Ed. Manz. M. İnc. 3 4
  Türk Halk Edebiyatı III 3 4   Türk Halk Edebiyatı IV 3 4
  Seçmeli 1 3 5   Seçmeli 1 3 5
  Seçmeli 2 3 5   Seçmeli 2 3 5
  TOPLAM 15+6 20+10     15+6 20+10
YILLIK ZORUNLU  30 / 40        (SAAT/AKTS)
YILLIK SEÇMELİ    12 / 20        (SAAT/AKTS)
YILLIK TOPLAM    42 / 60     (SAAT/AKTS)
 
                                                                                                                                                                                                
         VII. YARIYIL                                                                                                             VIII. YARIYIL 
 
  DERSLER K/S AKTS   DERSLER K/S AKTS
  Seçmeli 1 3 6   Seçmeli 1 3 6
  Seçmeli 2 3 6   Seçmeli 2 3 6
  Seçmeli 3 3 6   Seçmeli 3 3 6
  Seçmeli 4 3 6   Seçmeli 4 3 6
  Seçmeli 5 3 6   Seçmeli 5 3 6
               
  TOPLAM 15 30     15 30
YILLIK ZORUNLU  00 / 00                (SAAT/AKTS)
YILLIK SEÇMELİ    30 / 60                (SAAT/AKTS)
YILLIK TOPLAM    30 / 60     (SAAT/AKTS)
 
 
 
 
  DERS SAYISI KREDİ/SAAT AKTS AKTS (%)
ZORUNLU 35+7= 42 103+19=122 160 70
SEÇMELİ 14 42 80 30
TOPLAM 56 164 240 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>