Türk Dili

 

1. Fadimana GÖKKÜÇ, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Yaraş Köyü Ağız Özellikleri, (Muğla- 2002) 

2. Güzide AYDIN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Babürname: Şekil Özellikleri, (Muğla- 2003)

3. Faik Utkan DENİZER, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Eski Türk Şiiri Dizini, (Muğla- 2004)

4. Tahsin CEYLAN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Leylâ vü Mecnûn Dizini (Muğla- 2004)

5. Hülya AYTEKİN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Süheyl ü Nevbahar Dizini: 100b-150b, (Muğla- 2005)

6. Bedrettin CEYLAN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Köktürk ve Türkiye Türkçesinin Karşılaştırılması, İstem Yönünden Bir İnceleme, (Muğla-2006)

7. Songül KİRİŞ, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU) Türkiye Türkçesinde Fiillerin Hâl Ekli Tamlayıcıları, (Muğla-2006)

8. Safinaz TURHAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Otmanlar Köyü Ağız Özellikleri, (Muğla-2006)

9. Zeycan ÖZTÜRK, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Dede Korkut Hikâyeleri’nde Sıfat-Fiiller, (Muğla-2006)

10.  Serkan KOÇ, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Risâletü’n-Nushiyye’nin Dizini, (Muğla-2006)

11.  Yusuf Emin ÇEKİCİ, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Âşık Paşazâde Tarihi Üzerine Bir Gramer İncelemesi, (Muğla-2007)

12.  Eda GÜVEN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Garib-nâme’nin Dizini (3-204), (Muğla-2007)

13.  Meriç ÖZÜSAĞLAM, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Bakara Suresi’nin Eski Anadolu Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Çevirilerinin Kelime Kelime Karşılaştırılması, (Muğla-2007)

14.  Özge ŞAL, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Garib-nâme’nin Dizini (205-399), (Muğla-2007)

15.  Feriştah UYSAL, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Mücerreb-nâme. - Metin ve Dizini-, (Muğla-2007)

16.  İbrahim Taşkın YILMAZ, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Kısas-ı Enbiyâ Üzerine Bir Gramer İncelemesi, (Muğla-2007)

17.  Yonca PINAR, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Acımak Romanında Cümle Yapısı, (Muğla-2007)

18.  Hakan UÇAR, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Yaprak Dökümü Romanında Cümle Yapısı, (Muğla-2007)

19.  Bilâl YILDIRIM, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (1-36), (Muğla-2007)

20.  Banu DAVARCI, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (37-79), (Muğla-2007)

21.  Mesut ALTIOK, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (80-119), (Muğla-2007)

22.  Mustafa USTA, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (120-170), (Muğla-2007)

23.  Ufukhan DURAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (171-220), (Muğla-2007)

24.  Ali AÇIKALIN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (221-270), (Muğla-2007)

25.  Vildan ÖZGÜR, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (271-320), (Muğla-2007)

26.  Hakkı SEVGİ, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (321-370), (Muğla-2007)

27.  Hilal ULUURGUN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âlî Şîr Nevâyî- Nesâyimü’l-Muhabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve’nin Dizini (371-420), (Muğla-2007)

28.  Murat KAPLAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), İçmeler (Marmaris) Beldesinin Ağız Özellikleri, (Muğla-2007)

29.  Mustafa KÖSELER, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Süheyl ü Nev-bahâr Dizini (151a-185b), (Muğla-2008)

30.  Canan ERGİN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Âşık Paşa’nın Garib-nâme Adlı Eserinin Dizin Çalışması, (Muğla-2008)

31.  Cansu PEHLİVANOĞLU, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Seydi Ali Reis’in Mir’atü’l- Memâlik Eserinde Lehçe İçi Aktarım Meseleleri, (Muğla-2008)

32.  Merve ATAK, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Lehçe İçi Aktarım Meseleleri, (Muğla- 2008)

33.  İlkim TÜMER, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Lehçe İçi Aktarım Meseleleri, (Muğla- 2008)

34.  Ela ULU, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Lehçe İçi Aktarım Meseleleri, (Muğla- 2008)

35.  Derya DUMAN, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU), Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Lehçe İçi Aktarım Meseleleri, (Muğla- 2008)

36.  Orkide UYSAL, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Bozarmut Beldesi (Muğla-Yatağan) Ağzı (Metin-Gramer-Sözlük), (Muğla-2008)

37.  Neşe DURAL, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Kafaca (Muğla-Merkez) Beldesi Ağız Özellikleri, (Muğla-2008)

38.  Cüneyt ÖZDEMİR, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Kayacık Köyü (Burdur-Çavdır) Ağzı (Metin-Gramer-Sözlük), (Muğla-2008)

39.  Huriye TOKAT, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Çölekçi Köyü (Bodrum) Ağız Özellikleri, (Muğla-2008)

40.  Bayram ŞAHİN,  (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Gökbel Köyü (Ortaca) Ağız Özellikleri, (Muğla-2008) 

41.  Aslı OK, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Erentepe (Antalya-Kumluca) Köyü Ağzı (Metin-Gramer-Sözlük), (Muğla-2008)

42.  Arzu BELGE, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Pir Sultan Abdal'ın Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)

43.  Ayşe EVRAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âşık Veysel'in Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)

44.  Esra KURTULAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âşık Mahsuni Şerif'in Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme  (Muğla-2009)

45.  Funda KARAHAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Âşık Deliktaşlı Ruhsatî'nin Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)

46.  Nesrin AKGÜN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Karacaoğlan'ın Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)

47.  Nihal UYSAL, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Köroğlu'nun Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)

48.  Kısmet KOÇ, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler Üzerine Bir İnceleme, (Muğla-2009)

49.  Mustafa BİLGİÇ, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Karl Steurwald'ın Almanca-Türkçe Sözlüğündeki Türkçe Deyimler, (Muğla-2009)

50.  Neşat SAMAT, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Öğütlü (Trabzon-Maçka) Köyü Ağzı, (Muğla-2009)

51.  Tuğba KAYAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Emecik (Denizli-Çameli) Köyü Ağzı, (Muğla-2009)

52.  Yasin YERTÜRK, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Kirazlıyayla (Denizli-Çameli) Köyü Ağzı, (Muğla-2009)

53.  Zübeyr KAYA, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Delikurt Romanının Cümle Yapısı, (Muğla-2009)

54.  Şakir MADRAN, (Danışman: Doç. Dr. Ali AKAR), Kavaklı Köyü (Aydın-Bozdoğan) Ağız Özellikleri, (Muğla-2010)

Bağlantılar
Etkinlikler
İletişim

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

48170 Kötekli / Muğla

Tel: 0252 211 15 43

Yukarı Çık