FEDEK

FEDEK KOMİSYONLARI
Ders Programı İzleme Komisyonu
Prof. Dr. Namık Açıkgöz
Dr. Öğr. Üyesi Ümral Deveci
Arş. Gör. Raziye Ersan


Altyapı Hazırlama ve Paydaşlar Komisyonu
Prof. Dr. Mustafa Uğurlu
Prof. Dr. Alâattin Karaca
Dr. Öğr. Üyesi Vedat Kurukafa
Arş. Gör. Elmas Çokol


Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Mehmet Naci Önal
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Dursun
Arş. Gör. Ahmet Duran Arslan


Öz Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Pervin Çapan
Doç. Dr. Nagehan Uçan Eke
Arş. Gör. Gizem Ece Gönül


Halkla İlişkiler Etkinlikleri-Öğretim Üyeleri, Staj, Mezunlarla İlişkiler Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Baki Bora Hança
Dr. Öğr. Üyesi Veli Uğur
Arş. Gör. Dr. Ceyhun Sarı


Kalite Akreditasyon Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Kırman
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Tanç
Arş. Gör. Dr. Fahri Kaplan


İntibak Komisyonu
Doç. Dr. Oktay Yivli
Doç. Dr. Cahit Başdaş
Arş. Gör. Ayşe Günay

 
>