HAKKIMIZDA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, 1994-1995 döneminde lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlanmıştır ve hâlen sürdürülmektedir. Bunun yanında 2003-2004 döneminden itibaren II. öğretimde de eğitim-öğretim verilmektedir. I. ve II. öğretime her yıl ortalama 60’ar öğrenci alınmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün ders programı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski (Klâsik) Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dallarından konuları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. İlk dört yarıyılda zorunlu ve temel bilgileri kapsayan dersler, son dört yarıyılda ise öğrencilerin ilgi duydukları bilim alanlarında yoğunlaşmalarını sağlayan seçmeli dersler daha çok bulunmaktadır. Derslerde konular bilim alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından yeterince ayrıntılı bir şekilde işlenmekte, uygulamalar yaptırılmaktadır. Bu bağlamda teknolojinin sunduğu imkânlardan (bilgisayar, tepegöz, slayt, video) yararlanılarak çağdaş anlamda bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır Ayrıca verilen araştırma ödevleriyle öğrencilerin daha derinlemesine bilgilenmesi sağlanmaktadır. Mezuniyet için, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 240 AKTS  gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 23 öğretim üyesi ile eğitim hizmeti verilmektedir. Bölümde şu anda 6 profesör, 3 doçent, 7 doktor öğretim üyesi  ve 7 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Öğretim elemanları derslerinin yanında bilimsel araştırmalar yapmakta, alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kongre ve sempozyumlara katılmaktadır. Bölümde 2002 yılından itibaren "Türkoloji Günleri" adıyla bir yaz okulu düzenlenmektedir. Ayrıca, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu da 22-24 Aralık 2011 tarihleri arasında Bölümümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, "öğrenci merkezli" bir eğitim-öğretim anlayışı egemendir: Ders ve sınav programlarının belirlenmesinde öğrenciler, sınıf temsilcileri aracılığıyla etkindir. Öğrencilerin bilim ve sanat çalışmaları için ortam hazırlanmakta ve desteklenmektedir. Bölüm faaliyetlerine, Öğrenci Temsilciler Kurulu, üyelerinin çoğu Bölüm öğrencilerinden oluşan Edebiyat Topluluğu, Metin Bilim Topluluğu ve Yaratıcı Yazarlık Topluluğu etkin bir şekilde katılmaktadır. Eğitim-öğretim yılı boyunca çeşitli panel, konferans ve okuma günleri düzenlenmektedir.


Amaç
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün amacı, Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde Türk dilinin yapısı ve gelişimi; Türk edebiyatının dönemleri, şahsiyetleri, eserleri ve özellikleri; Türk kültürü konularında bilgili; ulusal kültürünün bilincinde ve evrensel kültürle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Ayrıca Muğla yöresinin dil ve kültür özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunulmaktır.

Yüksek Lisans/Doktora İmkânı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda, yüksek lisans ve doktora düzeyinde lisansüstü eğitim-öğretim programlarını da yürütmektedir. Yüksek lisansa her yıl ortalama 15, doktoraya ise 5 öğrenci alınmaktadır.
Yüksek lisans ve doktora programlarında Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski (Klâsik) Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ana bilim dallarında uzmanlaşmaya yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.


Mezunların Alacağı Unvanlar / İstihdam Alanları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, gerekli şartları (pedagojik formasyon) yerine getirdikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak, Türklük ve Türkçe ile ilgili araştırma kurum ve kuruluşlarında, arşiv ve kütüphanelerde, basın-yayın kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.
 
 
>