VİZYON & MİSYON

Misyon 
Bölümümüzün misyonu, Türk dilinin, edebiyatının ve kültürünün bilinmesine, korunmasına ve geliştirilmesine eğitim-öğretim ve bilim faaliyetleriyle katkıda bulunmaktır.

Vizyon
Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun en iyi düzeyde Türk Dili ve Edebiyatı eğitim-öğretimi vermek. Bu bağlamda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı, Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde Türk dilinin yapısı ve gelişimi; Türk edebiyatının dönemleri, şahsiyetleri, eserleri ve özellikleri; Türk kültürü konularında bilgili; ulusal kültürünün bilincinde ve evrensel kültürle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Ayrıca Muğla yöresinin dil ve kültür özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunmaktır. Araştırmalar yapmak, bilimsel yayınlar üretmek, bilim toplantıları düzenlemek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin üniversitemizde veya diğer kurumlarca yapılan bilim toplantılarına katılımını sağlamaktır.

Yurtdışındaki üniversitelerin benzer bölümleriyle öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları ile sağlanan bilgi alışverişini artırmak. Bu bağlamda İsveç’in Uppsala Üniversitesi, Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü ile olan Erasmus değişim programını önemsiyoruz. Her yıl 2 öğrencimiz Uppsala’da öğrenim görmektedir. Erasmus kapsamında öğrencilerimizi Avrupa’daki Türkoloji bölümlerine öğretim amaçlı olarak göndermekteyiz. Bunun yanında Farabi Değişim Programı dâhilinde yurtiçindeki birçok üniversiteyle öğrenci ve öğretim elamanı değişimi yapılmaktadır. İhtiyaç duyan kurumlara danışmanlık hizmeti vermektir.
>