Akademik Personel

Ali AKAR
Prof.Dr.
Bölüm Başkanı - Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı
Nâmık AÇIKGÖZ
Prof.Dr.
Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Mustafa UĞURLU
Prof.Dr.
Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı
Pervin ÇAPAN
Prof.Dr.
Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı
Alâattin KARACA
Prof.Dr.
Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı
Mehmet Naci ÖNAL
Prof.Dr.
İslâmî İlimler Fakültesi Dekan V. - Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı
Oktay YİVLİ
Doç.Dr.
Nagehan UÇAN EKE
Doç.Dr.
Bölüm Başkan Yardımcısı
Cahit BAŞDAŞ
Doç.Dr.
Ümral DEVECİ
Doktor Öğretim Üyesi
Aydın KIRMAN
Doktor Öğretim Üyesi
Baki Bora HANÇA
Doktor Öğretim Üyesi
Nilüfer TANÇ
Doktor Öğretim Üyesi
Veli UĞUR
Doktor Öğretim Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı
Aysun DURSUN
Doktor Öğretim Üyesi
Vedat KURUKAFA
Doktor Öğretim Üyesi
Ceyhun SARI
Araş.Gör.Dr.
Fahri KAPLAN
Araş.Gör.Dr.
Gizem Ece GÖNÜL
Araştırma Görevlisi
Ayşe GÜNAY
Araştırma Görevlisi
Raziye ERSAN
Araştırma Görevlisi
Ahmet Duran ARSLAN
Araştırma Görevlisi
Elmas ÇOKOL
Araştırma Görevlisi
>