Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları

Çift Ana Dal
Kendi lisans programlarının en erken 3 en geç 5. yarıyılının başında bulunan ve genel not ortalaması 3,00 olan öğrenciler, istedikleri takdirde Üniversitece belirlenen kontenjan dahilinde ilgili başka bir bölümün lisans öğretimine de devam etmek üzere başvurabilirler.
Kendi bölümünden mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını da en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye çift anadal lisans diploması verilir. Bu program en az 48 kredi/saatten oluşur.
Çift anadal programındaki başarı derecesi öğrencinin kendi programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini etkilemez.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde Çift Anadal ve Yan Dal programlarının açılması için gerekli düzenlemeler/güncellemeler bölüm kurulunun 07.06.2017 tarihli, 2017-8 sayılı toplantısında görüşülmüştür. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren alınacak öğrenciler için bölüm, öğrenci kontenjanlarıyla beraber çift anadal ve yan dal ders programları belirlenmiştir. Buna göre bölümümüzdeki çift anadal derslerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü TDE kodlu ilk dört yarıyıl derslerinden ve 126 krediden oluşmasına karar verilmiştir. Ancak T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 20.02.2018 tarihli, 75850160-104.01.01.01-E.9895 sayılı yazısına göre çift anadal programında yer alan ve iki program içinde ortak olarak kabul edilen derslerin (genel kültür vb. alan dışı dersler) AKTS kredileri toplamı dahil edilerek bulunan AKTS kredisinin her bir program için 240 olması uygun görülmüştür. Bu sebeple bölümümüz çift anadal programı dersleri sekiz yarıyılın derslerinden oluşmaktadır.

Çift Ana Dal - Kabul Edilen Bölüm ve Kontenjan Bilgileri
Kabul edilecek bölüm/program Kabul Edileceği Dönem/Kontenjan ŞARTLAR
Sosyoloji
Felsefe
Psikoloji
III. Yarıyı l- 1 kişi
III. Yarıyıl - 1 kişi
III. Yarıyıl - 1 kişi
3.00 Genel Not Ortalaması
3.00 Genel Not Ortalaması
3.00 Genel Not Ortalaması

Çift Anadal - Zorunlu Dersler
Ders Kodu ve Adı Sınıf Yarıyıl Kredi
T U L K Z/S
TDE 1001 Türkiye Türkçesi I 1 1 3 0 0 4 Z
TDE 1003 Osmanlı Türkçesi I 1 1 3 0 0 4 Z
TDE 1005 Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 1 3 0 0 4 Z
TDE 1007 Eski Türk Edebiyatına Giriş 1 1 3 0 0 4 Z
TDE 1009 Türk Halk Bilimine Giriş 1 1 3 0 0 4 Z
TDE 1011 Türkçe Kompozisyon I 1 1 2 0 0 3 Z
TDE 1013 Türk Dili Tarihi 1 1 3 0 0 4 Z
YDB 1811 İngilizce I
YDB 1813 Almanca I
YDB 1815 Fransızca I
1 1 3 0 0 3 Z
TOPLAM AKTS 30
 
Ders Kodu ve Adı Sınıf Yarıyıl Kredi
T U L K Z/S
TDE 1002 Türkiye Türkçesi II 1 2 3 0 0 4 Z
TDE 1004 Osmanlı Türkçesi II 1 2 3 0 0 4 Z
TDE 1006 Tanzimat Edebiyatı 1 2 3 0 0 4 Z
TDE 1008 Eski Türk Edebiyatı Tarihi I 1 2 3 0 0 4 Z
TDE 1010 Türk Halk Edebiyatına Giriş 1 2 3 0 0 4 Z
TDE 1012 Türkçe Kompozisyon II 1 2 2 0 0 4 Z
YDB 1812 İngilizce II
YDB 1814 Almanca II
YDB 1816 Fransızca II
1 2 3 0 0 3 Z
ENF 1805 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 3 0 0 3 Z
TOPLAM AKTS 30
 
Ders Kodu ve Adı Sınıf Yarıyıl Kredi
T U L K Z/S
TDE 2001 Türkiye Türkçesi III 2 3 3 0 0 4 Z
TDE 2003 Köktürkçe 2 3 3 0 0 4 Z
TDE 2005 Osmanlı Türkçesi III 2 3 3 0 0 5 Z
TDE 2007 Servet-i Fünun Edebiyatı 2 3 3 0 0 4 Z
TDE 2009 Eski Türk Edebiyatı Tarihi II 2 3 3 0 0 4 Z
TDE 2011 Türk Halk Edebiyatı I 2 3 3 0 0 4 Z
YDB 2811 İngilizce III
YDB 2813 Almanca III
YDB 2815 Fransızca III
2 3 3 0 0 3 Z
ATB 2801 Atatürk İlke ve İnkılapları I 2 3 2 0 0 2 Z
TOPLAM AKTS 30
 
Ders Kodu ve Adı Sınıf Yarıyıl Kredi
T U L K Z/S
TDE 2002 Türkiye Türkçesi IV 2 4 3 0 0 4 Z
TDE 2004 Eski Uygur Türkçesi 2 4 3 0 0 4 Z
TDE 2006 Osmanlı Türkçesi IV 2 4 3 0 0 5 Z
TDE 2008 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Ed. 2 4 3 0 0 4 Z
TDE 2010 Eski Türk Edebiyatı Tarihi III 2 4 3 0 0 4 Z
TDE 2012 Türk Halk Edebiyatı II 2 4 3 0 0 4 Z
YDB 2812 İngilizce IV
YDB 2814 Almanca IV
YDB 2816 Fransızca IV
2 4 3 0 0 3 Z
ATB 2802 Atatürk İlke ve İnkılapları II 2 4 2 0 0 2 Z
TOPLAM AKTS 30
 
Ders Kodu ve Adı Sınıf Yarıyıl Kredi
T U L K Z/S
TDE 3001 Orta Türkçe I 3 5 3 0 0 4 Z
TDE 3003 Yaşayan Türk Lehçeleri 3 5 3 0 0 4 Z
TDE 3005 Millî Edebiyat 3 5 3 0 0 4 Z
TDE 3007 Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV 3 5 3 0 0 4 Z
TDE 3009 Türk Halk Edebiyatı III 3 5 3 0 0 4 Z
Bölüm İçi Seçmeli Ders I 3 5 3 0 0 5 S
Bölüm İçi Seçmeli Ders II 3 5 3 0 0 5 S
TOPLAM AKTS 30
 
Ders Kodu ve Adı Sınıf Yarıyıl Kredi
T U L K Z/S
TDE 3002 Orta Türkçe II 3 6 3 0 0 4 Z
TDE 3004 Eski Anadolu Türkçesi 3 6 3 0 0 4 Z
TDE 3006 Cumhuriyet Dön. Türk Ed. 3 6 3 0 0 4 Z
TDE 3008 Eski Türk Ed. Manz. M. İnc. 3 6 3 0 0 4 Z
TDE 3010 Türk Halk Edebiyatı IV 3 6 3 0 0 4 Z
Bölüm İçi Seçmeli Ders I 3 5 3 0 0 5 S
Bölüm İçi Seçmeli Ders II 3 5 3 0 0 5 S
TOPLAM AKTS 30
 
Ders Kodu ve Adı Sınıf Yarıyıl Kredi
T U L K Z/S
Bölüm İçi Seçmeli Ders I 4 7 3 0 0 6 S
Bölüm İçi Seçmeli Ders II 4 7 3 0 0 6 S
Bölüm İçi Seçmeli Ders III 4 7 3 0 0 6 S
Bölüm İçi Seçmeli Ders IV 4 7 3 0 0 6 S
Bölüm İçi Seçmeli Ders V 4 7 3 0 0 6 S
TOPLAM AKTS 30
 
Ders Kodu ve Adı Sınıf Yarıyıl Kredi
T U L K Z/S
Bölüm İçi Seçmeli Ders I 4 8 3 0 0 6 S
Bölüm İçi Seçmeli Ders II 4 8 3 0 0 6 S
Bölüm İçi Seçmeli Ders III 4 8 3 0 0 6 S
Bölüm İçi Seçmeli Ders IV 4 8 3 0 0 6 S
Bölüm İçi Seçmeli Ders V 4 8 3 0 0 6 S
TOPLAM AKTS 30


Yan Dal
Genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler istedikleri takdirde kendi lisans programlarının en erken 3. yarıyılından itibaren Üniversitece belirlenen kontenjan dahilinde ilgili başka bir bölümün lisans programında yer alan dersleri alabilirler.
Yandal programı en az 18 kredi/saatten oluşur. Kendi bölümünden mezuniyet hakkı elde eden ve yandal programını en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal belgesi verilir.

Bölümümüzde yan dal programının açılmasına ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmasına bölüm kurulunun 07.06.2017 tarihli, 2017-8 sayılı toplantısında karar verilmiştir. Aynı toplantıda yan dal programına başvuru yapabilecek bölümler, öğrenci kontenjanları ve şartlar belirlenmiştir. Bölümümüzdeki yan dal derslerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü TDE kodlu ilk iki yarıyıldaki 51 kredilik zorunlu derslerden ve 9 kredilik bölümde açılan tüm TDE kodlu seçmeli derslerden (3. veya 4. Sınıftaki seçmeli dersler) oluşmasına karar verilmiştir. Bölümümüzün yan dal programı 60 krediden oluşmaktadır. 

Yan Dal - Kabul Edilen Bölüm ve Kontenjan Bilgileri
Kabul edilecek bölüm/program Kabul Edileceği Dönem/Kontenjan ŞARTLAR
Tarih
Batı Dilleri ve Edebiyatları
III. Yarıyıl - 1 kişi
III. Yarıyıl - 1 kişi
3.00 Genel Not Ortalaması
3.00 Genel Not Ortalaması

Yan Dal - Zorunlu Dersler
Ders Kodu ve Adı Sınıf Yarıyıl Kredi
T U L K Z/S
TDE 1001 Türkiye Türkçesi I 1 1 3 0 0 4 Z
TDE 1003 Osmanlı Türkçesi I 1 1 3 0 0 4 Z
TDE 1005 Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 1 3 0 0 4 Z
TDE 1007 Eski Türk Edebiyatına Giriş 1 1 3 0 0 4 Z
TDE 1009 Türk Halk Bilimine Giriş 1 1 3 0 0 4 Z
TDE 1011 Türkçe Kompozisyon I 1 1 2 0 0 3 Z
TDE 1013 Türk Dili Tarihi 1 1 3 0 0 4 Z
TOPLAM AKTS 27
 
Ders Kodu ve Adı Sınıf Yarıyıl Kredi
T U L K Z/S
TDE 1002 Türkiye Türkçesi II 1 2 3 0 0 4 Z
TDE 1004 Osmanlı Türkçesi II 1 2 3 0 0 4 Z
TDE 1006 Tanzimat Edebiyatı 1 2 3 0 0 4 Z
TDE 1008 Eski Türk Edebiyatı Tarihi I 1 2 3 0 0 4 Z
TDE 1010 Türk Halk Edebiyatına Giriş 1 2 3 0 0 4 Z
TDE 1012 Türkçe Kompozisyon II 1 2 2 0 0 4 Z
TOPLAM AKTS 24
 
 
Ders Kodu ve Adı Sınıf Yarıyıl Kredi
T U L K Z/S
Bölüm İçi Seçmeli Ders I 3/4 5/6/7/8 3 0 0 5/6 S
Bölüm İçi Seçmeli Ders II 3/4 5/6/7/8 3 0 0 5/6 S
TOPLAM AKTS 10/12Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız
>