Eski Türk Edebiyatı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALIProf. Dr. Pervin Çapan 
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

cpervin@mu.edu.tr
0252 211 1553
Prof. Dr. Nâmık Açıkgöz 
(Mimarlık Fakültesi Dekan V.)

nacikgoz@mu.edu.tr
0 252 211 1550
0 252 211 4984
Doç. Dr. Nagehan Uçan Eke
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

nue@mu.edu.tr
0 252 211 5560
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Kırman
akirman@mu.edu.tr
0 252 211 1563
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Tanç
ntanc@mu.edu.tr
0 252 211 5561
Arş. Gör. Dr. Fahri Kaplan
fkaplan@mu.edu.tr
0 252 211 1560
>