VİZYON & MİSYON

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Misyonu;
 
Türk dili ve edebiyatı sahasında geçmişten günümüze ulaşan kültürel birikimi kazanmış, disiplinlerarası bağlantılar kurarak alanı ile ilgili evrensel bilgi birikimine katkı sağlayabilecek, bu doğrultuda yenilikçi ve topluma hizmet bağlamında çalışmalar yürütecek seçkin mezunlar yetiştirmektir.


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Vizyonu;
 
Türk dili ve edebiyatının geçmişten bugüne birikimini, çağa uygun bir bakışla yorumlayarak bilim ve sanat yoluyla insanlığa bilgi ve hizmet üreten; böylece toplumun kültür seviyesinin ve refahının yükselmesine katkı sağlayan bir program olmaktır.
>